پایان نامه با کلید واژه های نفت و گاز، داده کاوی، شبکه های عصبی

پدرم دلخوشی همیشگیستبه خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را  ندارد ….. تقدیم به مادر عزیزتر از جانمو تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدنمادرم،هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوستتو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی سبک تفکر، بهبود عملکرد، منابع سازمان

به عنوان پيشايندي براي موفقيت نوآوري محصول يا فرآيند فني شناسايي كرده‌اند، آن ها در تلاش براي فهم اينكه چگونه و تحت چه شرايطي سازما ن ها تغيير مي كنند، هستند؛ اما به مشاركت آنها در زمينه عملكرد برتر سازماني و رقابت پذيري اصلاً توجهي نشده است ( رضواني و ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان

مديران بتوانند به کمک انجام دگرگوني هاي ناپيوسته در سازمان، به امتيازهاي ناشي از آن ها برسند (تاشمن و سوم، 1997 ؛ ترجمه رضايي نژاد، 1378 : 40). 3-3-1) تعريف نوآوري :نوآوري از ريشهي لاتين آن، nova، يا جديد ( new) آشکار مي گردد. به طور کلّي از آن مقدمه ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد

پيامدهاي منفي نيز باشد، به عنوان مثال، افراد با درگيري شغلي بالا، با عوامل استرس زاي شغل بيشتر به صورت منفي عکس العمل نشان مي دهند ( فرون، راسل و کوپر، 1995). ناوابستگي ( استقلال ) روان شناختي تنها توسط عوامل استرس زاي شغلي، درگيري شغلي و يا خود سودمندي ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی منبع کنترل، خودپنداره، تعارض نقش

شهروندي سازماني دارند ( اسکاتر94، 2000). پيش بيني شده است که افرادي که داراي درگيري شغلي بالايي هستند، بيشتر در رفتار هاي شهروندي سازماني درگير هستند يعني اينکه و اين افراد براي سازمان پر سود و پر فايده هستند ( اسکاتر و همکاران، 2000). بنابراين افراد داراي درگيري شغلي بالا ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی عزت نفس، ناخودآگاه

يادگيرنده، مي داند. به عقيدي سنگه، ايجاد سازمان يادگيرنده، کار مشکلي نيست بلکه اساس خلقت انسان ها در جامعه و کلاً در جهان، يادگيري است، اما سازمان هاي امروزي به جاي پرداختن به يادگيري، به کنترل کردن، تمايل و اشتياق دارند. اين سازمان ها افراد را به خاطر کارکردن براي ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، موازین اسلامی

مسکوت بماند و شورای نگهبان به هیأت پنج نفری علمای طراز اول قانون اساسی مشروطه دچار نشود،در اصل 93 قانون اساسی آمده است:«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»2-چنانکه از ملاحظۀ اصل چهارم به خوبی بر می آید،در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها قناعت نمیشود که مصوبات ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد منافع عمومی، وق بنیادین، حقوق بنیادین

40 قانون اساسی نیز «‌سوء استفاده از حق»ممنوع اعلام شده است، این اصل مقرر داشته: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» البته این اصل، معیار تشخیص «سوء استفاده از حق» را به دست نمی دهد و برای ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد بدل حیلوله، قاعده لاضرر، حقوق خصوصی

ز چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در معاملات بلکه در عبادات نیز تاثیر و نفوذ جدی دارد6. این توجه و ظرافت تنها در مالکیت خصوصی نیست بلکه در اموال نیز به همین قوت است.انحصار را می توان از دو جهت یکی حقوق عمومی و یکی حقوق خصوصی بررسی ادامه مطلب…

منبع مقاله درباره امام صادق

براي پذيرش شهادت او بقا و استمرار بر توبه شرط است هر چند كه اين بقا بـر توبـه يـك ساعت بيشتر نباشد اما همين استمرار نشان دهنده اصلاح عمل است و در نتيجه اصلاح عمل شخص مجرم نمي توانـد بـه حيثيت از دست رفته خود نايل شود .اما صاحب جواهر ادامه مطلب…