دانلود پایان نامه
نمودار2.3. (توسعه ابعاد بین المللی) مدل جامع مدیریت استعداد درخشان DDI 40

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار2.4 .مدل استعدادهای درخشان فلیپس و راپر 43
نمودار2.5.مدل مدیریت استعداد استراتژیک کالینگ و ملاهی 46
نمودار2.6.مدل مدیریت استعداد کنونی و مک گی 47
نمودار2.7.مدل دینش کابولت و همکاران 48
نمودار2.8. ارتباط بین فناوری، فناوری اطلاعات و سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر 65
نمودار2.9.ماهیت فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی 67
نمودار4.1. نمودار میلهای براساس جنسیت کارکنان آزمونشونده 90
نمودار4.2. نمودار میلهای براساس سن کارکنان آزمونشونده نمودار 91
نمودار4.3. نمودار میلهای براساس تحصیلات کارکنان آزمونشونده 92
نمودار4.4. نمودار میلهای براساس سابقه خدمت کارکنان آزمونشونده 93
نمودار4.5. نمودار میلهای براساس وضعیت استخدام کارکنان آزمونشونده 94
نمودار4.6. نمودار میلهای براساس پست سازمانی کارکنان آزمونشونده 95
نمودار4.7.مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد 107

نمودار4.8. نمودار مدل کلی تحقیق در حالت معناداری ضرایب(T-Value) 108

مقدمه
در فصل کلیات تحقیق بهترتیب، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، پرسشها، فرضیهها، هدفها، روش کلی تحقیق و شرح واژه و اصطلاحات مورد تبیین قرار گرفته است، تا در ابتدا خواننده با کلیات کار و فرآیندهای تحقیق آشنا شود. در واقع این فصل تقریبا همان طرح تحقیق(پروپزال)میباشد و امید است که با خواندن این فصل بتوان دید روشنی برای ادامه این تحقیق در ذهن خواننده ایجاد کند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیق حاضر به بررسی اثر مدیریت استعداد و جانشینپروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شیراز میپردازد. کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شیراز از نخبگان کشور میباشند. لذا کارکنان سازمان، منابع مهمی بشمار می روند. از این رو برای کسب اهداف سازمانی توجه به بحث مدیریت استعداد بسیار ضروری است. از طرف دیگر طبق تحقیقهای انجام گرفته در حوزه مدیریت، در چنین سازمانهایی، انگیزه کارکنان از کار کردن، علاوه بر رفع نیازهای مادی، رفع نیازهای دیگری همچون احترام، موقعیت شغلی و سبک رهبری مدیران نیز میباشد، که در جذب، حفظ و توسعه استعدادها بسیار حائز اهمیت است.


دیدگاهتان را بنویسید